fbpx

Кога ќе се определи минималната плата на фармацефтите во Македонија кои се најдискриминирани од медицинската струка?

Кога ќе се определи минималната плата на фармацефтите во Македонија кои се најдискриминирани од медицинската струка?

Одговара Благица Петрески од Институтот за економски истражувања и политики Finance Тhink, кој направи анализа дали може да се зголеми минималната плата во Македонија