fbpx

Зошто нема полицајци кадешто се прават најмногу сообраќајни несреќи?

Зошто нема полицајци кадешто се прават најмногу сообраќајни несреќи?

Одговора Магдалена Лембовска од Аналитика, граѓанска организација која спроведе испитување на јавното мислење за тоа колку граѓаните ѝ веруваат на полицијата.