fbpx

Кога ќе се промени печката за горење на медицински отпад на депонијата „Дрисла“?

Кога ќе се промени печката за горење на медицински отпад на депонијата „Дрисла“?

Одговара Ана Петровска од Министерството за животна средина и просторно планирање