Дали државата може да ги ослободи невработените луѓе од плаќање комунални обврски?

Дали државата може да ги ослободи невработените луѓе од плаќање комунални обврски?

Одговара Билјана Дуковска од Македонската платформа против сиромаштијата