fbpx

Дали има потреба за донесување колективен договор за непрофитниот сектор?

Дали има потреба за донесување колективен договор за непрофитниот сектор?

Дали има потреба за донесување колективен договор за непрофитниот сектор?

Одговара Павле Гацов од агенцијата Про Агенс