fbpx

Зошто жртвите на сексуално вознемирување не ги пријавуваат случаите?

Зошто жртвите на сексуално вознемирување не ги пријавуваат случаите?

Зошто жртвите на сексуално вознемирување не ги пријавуваат случаите?

Одговара Наташа Димитровска од Националната мрежа против насилство врз жените и семејното насилство