fbpx

Законските аномалии ѝ пресудија на двојазичноста во судството

Законските аномалии ѝ пресудија на двојазичноста во судството

Две години откако стапи на сила Законот за употреба на јазиците сè уште не се создадени услови за ефикасна примена во судската пракса. Брзоплетоста при носењето на легислативата за да се задоволат политички апетити без да се обезбеди техничка и материјална поддршка за судовите создаде опасност од злоупотреба на законот за одолговлекување на судските процеси.

 

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии

Новинарка: Катерина Топалова
Снимател: Иван Поповиќ
Монтажер: Ристо Душковски

Законските аномалии ѝ пресудија на двојазичноста во судството
Watch the video

Две години откако стапи на сила Законот за употреба на јазиците сè уште не се создадени услови за ефикасна примена во судската пракса. Брзоплетоста при носењето на легислативата за да се задоволат политички апетити без да се обезбеди техничка и материјална поддршка за судовите создаде опасност од злоупотреба на законот за одолговлекување на судските процеси.

 

Оваа содржина ја изработи Институтот за комуникациски студии

Новинарка: Катерина Топалова
Снимател: Иван Поповиќ
Монтажер: Ристо Душковски